Една обработка dHome с гаранция 3 месеца.*

Обработките са безопасни за хора и домашни любимци, съобразени с всички изисквания на Министерство на здравеопазването. Всички обработки се правят след предварително записан час в срок до 1 ден след подаване на заявката. Оферта е валидна до 31.05.2018 г. на територията на гр. София.

Цената на обработка извън офертата dHome е до 0,35 лв./м2. и минималната стойност е 25 лв.

*при обработки срещу бълхи и дървеници гаранция се дава само след извършване на втора обработка. Гаранцията започва да тече от дата на втората обработка. За обработки срещу всички други вредители гаранцията започва да тече от датата на първата обработка.

Всички цени са с включен ДДС.