Пример за абонаментен договор dBiz:

Ежемесечната дезинсекция на заведение от 160 кв. м. ще бъде 0,24 лв. х 160 кв. м. = 38,40 лв. Цената  се заплаща след всяка обработка. Така за 1 година общата стойност ще бъде 38,40 лв. х 12 м. = 460,80 лв.

Пример за предплатен договор dFlex:

За заведение от 160 кв. м. цената ще бъде 289 лв. за една година.

Всички посочени цени са крайни.