Дезинсекция

Дезинсекцията е профилактично или изтребително мероприятие, което има за цел да елиминира вредните в епизоотологично и епидемиологично отношение насекоми. Преносителите на заразни заболявания могат да бъдат разделени в две групи - смучещи кръв насекоми, чиято роля се изразява предимно в предаване на кръвни инфекции и несмучещи кръв насекоми, главно мухи, хлебарки и други битови насекоми, които имат здравно значение най-вече като механични или контактни преносители на редица заразни причинители, особенно на чревни инфекции. Това обикновенно става чрез полепналите по телата и крачетата им микроорганизми или чрез заразената слюнка, чревно съдържание и екскременти.

В зависимост от използваните начини и средства за унищожаване на насекомите се използват различни методи - механични, физични, биологични и химични.

Механичните методи в днешно време не намират приложение, те са бавни, слабо ефективни и крият рискове от замърсяване и евентуално пренасяне на зарази.

Физичните методи днес намират ограничено приложение в борбата с вредителите - разработени са специални електрични ловилки, които привличат насекомите чрез ултравиолетова светлина и ги убиват посредством ток с високо напрежение.

Биологичните методи за борба с насекомите вредители заемат трето място и се изразяват в използването на различни естествени врагове.Например ларвите на един вид мухи се хранят с ларвите на други видове.Особен интерес представлява използването на т.нар. ювенилен хормон, който задържа насекомите в стадий ларва и не им позволява да продължат понататъшното си развитие.

Химичните методи намират най-широко приложение по света и у нас. До момента са синтезирани редица изключително ефективни и разнообразни препарати за борба с насекомите.

Сайтът barimax.bg използва "бизквитки". Натиснете тук за допълнителна информация.