Дезинсекция

Дезинсекцията е профилактично или изтребително мероприятие, което има за цел да елиминира вредните в епизоотологично и епидемиологично отношение насекоми. Преносителите на заразни заболявания могат да бъдат разделени в две групи - смучещи кръв насекоми, чиято роля се изразява предимно в предаване на кръвни инфекции и несмучещи кръв насекоми, главно мухи, хлебарки и други битови насекоми, които имат здравно значение най-вече като механични или контактни преносители на редица заразни причинители, особенно на чревни инфекции. Това обикновенно става чрез полепналите по телата и крачетата им микроорганизми или чрез заразената слюнка, чревно съдържание и екскременти. Прочетете повече за дезинсекцията тук

Дератизация

Дератизацията е дейност по унищожаването на гризачите вредители. Това една от най-трудните за изпълнение дейности, защото рядко е свързана с еднократна обработка, а по-често изисква продължителна във времето борба. Само така можем трайно да победим гризачите. Ние като професионалисти не целим просто да унищожим плъховете и мишките, а трайно да им попречим да се развиват и разпространяват. Само така можем да предпазим нашите клиенти от всички болести и зарази предавани от гризачите.

Дезинфекция

Дезинфекцията е дейност, чрез която се унищожават микроорганизмите опасни за човека - бактерии, вируси и т.н.

Сайтът barimax.bg използва "бизквитки". Натиснете тук за допълнителна информация.