Алергията представлява повишена чувствителност на организма, най-често към “безвредни” субстанции от околната среда наречени антигени (алергени), след предшестващ контакт с тях. Една от основните патологични промени, характеризиращи алергиите е алертгичното възпаление, което възниква след сложен комплекс от реакции. Основна роля в този процес играят първичните и вторичните клетки-мишени. Срещата на антигените с тях, води до разрушаването на на клетките-мишени, което е съпроводено с отделянето на субстанции, предизвикващи алергичното възпаление.

През последните години се откриват нови видове алергени и молекули, играещи роля в механизма на алергичното възпаление, което все повече затруднява изучаването на този сложен комплекс от реакции и създава все повече трудности в ограничаването на алергиите. По данни на Световната здравна организация, броят на страдащите от алергична астма в света е около 300 милиона души с тенденция да нараства, а процента на заболеваемост при децата е изключително висок.

Признат и все по-важен рисков фактор, влияещ на алергиите се оказват хлебарките. Алергията предизвикана от тях се свързва с развитието на астма във все повече случаи. Повечето страдащи от алергична астма деца са тези живеещи в многофамилни сгради, които са идеално местообитание на хлебарките. Придвижвайки се хлебарките изпускат секрет, който съдържа алерген. Попадайки в носната кухина се свързва с разположените върху клетките-мишени рецептори и предизвиква отделяне на субстанция, която усилва възпалителния процес, т.е. изостря алергичната реакция.

Този факт разбива мита за хлебарките, като обикновени механични преносители на зарази, и напротив доказва, че с алергена, който носят сериозно увреждат здравето на милиони деца и възрастни.

Сайтът barimax.bg използва "бизквитки". Натиснете тук за допълнителна информация.