Пест контролът е дейност по ограничаване на разпространението на вредителите опасни за здравето на човека. В развития свят хората отдават нужното внимание на този вид дейност, защото чрез него се предпазват от заразите, които пренасят инсектите, гризачите и др. Пест контрол се осъществява с т. нар. ДДД дейности. Това са дейности по дезинсекция, дезинфекция и дератизация. Чрез дезинсекцията се унищожават вредните за човешкото здраве инсекти. С дейностите по дератизация се борим с гризачите вредители, а чрез дезинфекцията си осигуряваме среда чиста от микроорганизми, които могат да причинят много заболявания.

Важно е да осъзнаем нуждата от пест контрол в нашето съвремие и да подхождаме с повече отговорност към собственото си здраве. Затова са създадени ДДД фирми от професиналисти в борбата с вредителите като Баримакс ООД. Ще се радваме да бъдем полезни за Вас и Вашите близки.

Сайтът barimax.bg използва "бизквитки". Натиснете тук за допълнителна информация.