Борба с дървениците

Хигиенните мерки са основен метод за освобождаане на помещенията от дървеници. Изваряването, попарването с вряла вода, почистването или поставянето на матраците, рамките на леглата и др. при ниски температури (под 0º С) за няколко часа унищожава дървениците. Всичко това обаче има ограничен ефект и обикновено се налага третиране на помещенията срещу дървеници с професионални инсектициди. В наши дни силно токсичните инсектициди от групите на хлорорганичните и фосфороорганичните съединения, които даваха много добри резултати в борбата с дървениците са забранени за употреба. Това налага ползването на слабо токсичните пиретроиди, чиито основен недостатък освен по-слабото действие е и относително бързото привикване на дървениците към активните вещества в тези препарати. Това налага задължителни двойни обработки (в рамките на не повече от 2 седмици) с два различни препарата (с различни активно действащи вечества), за да се постигне трайно унищожаване на дървениците. Само по този начин може да има ефективно прочистване на помещенията от този така неприятен за човека паразит.

Сайтът barimax.bg използва "бизквитки". Натиснете тук за допълнителна информация.