Обработки дезинсекция, дератизация и дезинфекция (ДДД) са задължителни за всички нас, които се стремим да пазим човешкото здраве осигурявайки безопасна среда в обектите с обществено предназначение.

Според на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. на МЗ и МЗХГ на задължителен контрол и обработки подлежат следните видове обекти:

  • обектите с обществено предназначение съгласно § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето (ресторанти, магазини, кафенета и т.н.);
  • административните сгради и прилежащите им площи;
  • производствени и складови сгради и съоръжения и прилежащите им площи;
  • жилищни сгради;
  • паркове, зелени площи и други места за отдих;
  • елементи от инфраструктурата на населените места - канализационна мрежа за отпадни води, депа за твърди отпадъци, колекторни шахти към топлофикация, телекомуникационните съоръжения и енергоснабдяване.

Както е видно, обхванати са всички възможни обекти. Ето защо Баримакс ООД в стремежа си да осигури защита на човешкото здраве предлага на своите бизнес клиенти възможността да получат качествена услуга за ДДД при най-добри конкурентни цени и условия. Цените, които ви представяме, засягат най-често срещаните случаи, но със стремеж да бъдем полезни винаги можем да изготвим специално предложение съобразено със специфичните нужди на клиента.

Сайтът barimax.bg използва "бизквитки". Натиснете тук за допълнителна информация.