Приложение 1

Абонаментни програми предлагани от Баримакс ООД

Абонаментна прогрма

dBiz

dFlex

dFree

Брой обработки за срока на договора

неограничен*

6

1

Срок на договора

12 месеца

12 месеца

12 месеца

Цена на една обработка за обект:
до 75 кв. м.

0 лв.

21,50 лв.

30 лв.

до 100 кв. м.

0 лв.

26,50 лв.

40 лв.

до 200 кв. м.

0 лв.

48,17 лв.

0,35 лв.

до 500 кв. м.

0 лв.

76,50 лв.

0,28 лв.

до 1000 кв. м.

0 лв.

не се предлага

0,17 лв.

над 1000 кв. м. цената се договаря между Баримакс ООД и Клиента.

Цена на всички договорени обработки
до 75 кв. м.

0 лв.

129 лв.

30 лв.

до 100 кв. м.

0 лв.

159 лв.

40 лв.

до 200 кв. м.

0 лв.

289 лв.

0,35 лв./кв. м.

до 500 кв. м.

0 лв.

459 лв.

0,28 лв./кв. м.

до 1000 кв. м.

0 лв.

не се предлага

0,17 лв./кв. м.

над 1000 кв. м. цената се договаря между Баримакс ООД и Клиента.

Цена на месечен абонамент


0 лв.

0 лв.

до 75 кв. м.

20 лв.

0 лв.

0 лв.

до 100 кв. м.

0,27 лв./кв. м.

0 лв.

0 лв.

до 200 кв. м.

0,24 лв./кв. м.

0 лв.

0 лв.

до 500 кв. м.

0,20 лв./кв. м.

0 лв.

0 лв.

до 1000 кв. м.

0,14 лв./кв. м.

0 лв.

0 лв.

над 1000 кв. м. цената се договаря между Баримакс ООД и Клиента.

Цена на Извънредна обработка

0 лв.

като цената за една обработка за съответната площ

като цената за една обработка за съответната площ

Заплащане

Ежемесечно

Еднократно на всички договорени обработки при сключване на договра

Еднократно на всички договорени обработки при сключване на договра

Неустойка

100 лв.

0 лв.

0 лв.

* Възможни са ограничения, съгласно разрешителните за употреба на биоцидните препарати издадени от МЗ, както и всички други ограничения налагани с цел осигуряване безопасни условия на труд, опазване здравето на хората, животните и опзването на околната среда.


Настоящотo Приложение 1 към Общи условия влизат в сила 01.04.2018 г.

Настоящото Приложение 1 към Общи условия е публикувано на интернет страницата на Баримакс ООД на 01.03.2018 г.

Сайтът barimax.bg използва "бизквитки". Натиснете тук за допълнителна информация.