Баримакс ООД е регистрирано търговско дружество с предмет на дейност извършване на дезинсекция, дезинфекция и дератизация. Работим стриктно според изискванията на Закона за здравето и Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и горите под контрола на Соличната Регионална здравна инспекция (СРЗИ).  

Нашата мисия

Нашата мисия е да превърнем името Баримакс в символ на липсата на вредители и респективно на заплахи за здравето на човека.

Нашата политика

В Баримакс ООД се ръководим от идеята клиентите ни да бъдат доволни от обслужането ни, като им гарантираме индивидуален подход, съобразен с най-добрите практики. Така не само няма да имат вредители, а ще се погрижим и за опазването на тяхното здраве.

Нашата гаранция

Баримакс ООД дава гаранция за качествено изпълнение на всички услуги, които предлага. Гаранционните условия са съобразени със спецификата на отделните дейност и са пореден път са опит от наша страна да дадем сигурност на нашите клиенти.

Сайтът barimax.bg използва "бизквитки". Натиснете тук за допълнителна информация.