Дезинфекция

Дезинфекцията е дейност, чрез която се унищожават микроорганизмите опасни за човека - бактерии, вируси и т.н.